torsdag 26 november 2009

Vänstervridningen i svensk media en myt

Blir bara förbannat på alla halvidioter i kommentarsfält till bloggar och annat som mal på och mal på om att all rapportering i media som inte passar är ett utslag av mediavänstern. Alltså att SVT och SR + de flesta tidningar skulle vara styrda av vänstersocialister.
Dessa människor måste läsa media som fan läser bibeln. Det var längesedan sveriges journalistkår var vänsterinriktad eller ska vi säga nyhetsredaktionerna i Sverige? För det är ju så att det är nyhetsredaktionerna och inte de enskilda reportrarna som står för vad som kommer ut som "nyheter"

Dagens nyhetsvärdering och utfallet av denna är så långt från vänster man kan komma och den är tillnärmelsevis inte så "neutral" som journalistkåren inbillar sig. Det har den i och för sig aldrig varit men särskilt vänster, njae.
Vem styr mediautbudet i Sverige även om de säger att de aldrig lägger sig i nyhetsvärderingar och policy? Det är en familj var namn börja på B och slutar på r och i mitten kan man utläsa onnie.
Det borgar för att nyheterna aldrig kan bli så vänster som många rabiata socialisthatare gör gällande.

För att återgå till journalistkårens politiska hemvist så har den som allt annat i samhället förskjutits åt höger. Sedan skall vi inte glömma att numera så är de flesta journalisterna unga och ambitiösa. En beklaglig kombination. Unga som i naiva, lättmanipulerade och okunniga.

Ambitiösa i så motto att det handlar om att föra fram sig själv ( i sann tidsanda)för att kunna göra så mycket pengar och bli så känd som möjligt. Där har TV lyckats i sin ambition att släta ut sin del av media till en platt smet av likgiltig underhållningssörja av så låg kvalitet att svensk pilsnerfilm av anno dazumal är höjden av kvalitet.

Att journalister driver åt höger är heller inte så underligt. Det handlar sällan eller aldrig om människor som kommer från den så kallade arbetarklassen. Föräldrarna möjligtvis men det har barnen förträngt och när det kommit ut från journalisthögskolan eller motsvarande så tror de att de har en klar bild av verkligheten. Men i likhet med en känd svensk statsminister, som har gjort offentlig lögn till statskonst, måste de göra arbetsplatsbesök på verkstäder och fabriker för att se hur arbete går till. Eller vänta, den elogen måste jag ge Reinfeldt, han har faktiskt besökt en fabrik i det syftet. Det, fruktar jag, är något som få svenska journalister gjort i dagsläget.

Nej, vänstervridningen av svensk media är en myt. Så enkelt är det.


2 kommentarer:

Rose-Marie Sandelius sa...

Precis såhär är det...mycket tragiskt.
Jag efterlyser riktiga journalister som kämpar och tar fram den lilla människan , som granskar maktens boning och trycker på rejält och som jobbar för ett människovänligt samhälle.

Murveln funderar sa...

Instämmer med föregående talare. Som journalist med bara en blogg att tillgå som vapen i kampen för just en liten drabbad människa känns det tungt att se det ointresse från de "stora medierna" i området som uppvisas! Dessutom är dagens "berömda" journalister i stort sett i rakt nedgående led från riktiga berömda journalister från förr. Alltså deras köttsliga avkomma! Med rätt efternamn kommer man jävligt långt idag inom media...tyvärr!